מה השאלה שאלוהים שואל אותנו היום?

16 Aug

Thanks Luisa, so simply put but so well- said. Yes, why aren’t we relating to God in real dialogue?

אלוהים ואני

אלוהים באהבתו הרבה לנו, ילדיו,  מסכים לענות על כל מיני שאלות שיש לנו, למרות שמשחקי פינג פונג הם לא הבסיס לקשר אינטימי.

יש שאלות לגיטימיות כגון : “למה באנו לעולם הזה” [כדי למצוא גאולה אישית], שעליהן אלוהים עונה בסבלנות רבה.

יש שאלות  חצופות שאנחנו מפנים לבורא העולם: “למה בראת רוע” [אלוהים לא בורא רע כי הוא רק אהבה]

יש שאלות כספומט: “למה אין לי פרנסה, זוגיות, משפחה” [מפני שזאת לא מטרת החיים] שגם אליהן אלוהים מתייחס.

אך אלוהים תמיד לימד אותי שגם לו יש שאלות אלינו, והן הרבה יותר חשובות, כי בתשובה שאנחנו עונים או לא מסוגלים לענות, שם נמצא ליבנו:

“האם אתה מרגיש שאני אבא אוהב”?

“האם אתה מאמין שאני עושה צדק”?

“האם אתה חושב שאני דורש מצוות”?

כפי שאלוהים דיבר עם איוב, אז, כך הוא פונה אלינו היום ומזמין גם אותנו להקשיב ולענות:

” בואו התפנו אלי,

כי גם לי שאלות אליכם, וענו לי עליהן” [איוב לח’:ג’]

אלוהים מוכן לדבר ללב…

View original post 6 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: